Hd hund grad a

Hd hund grad a Hd hund grad a

Vi har i mange år praktisert HD røntging av hunder. Tidligere ble hundene klassifisert i et «grovt» system; fri for HD, svak grad, middels grad og sterk grad.. Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

HD og Avl - Kennel Toshiko. Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Statutter for avl i NSchK, Rev. 3 - Norsk Schäferhund Klub. Hd hund grad a

Hd hund grad a Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

1. jan 2018 Alle hunder må før de anvendes i avl være avlskåret i samsvar med Tysk Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.

Hd hund grad a

Hofteleddsdysplasi hos hund - Dyreklinikkene AS

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Grad A + B = Fri. Grad C = Svak grad. Grad D = Middels grad. Grad E = Sterk grad. Hunden kan HD-røntges fra den er 1 år gammel. Dere går inn på NKK sine . Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a

Hd hund grad a