Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge Emilsen fisk norge

24. mai 2019 Tore Holand har fra mai overtatt som styreleder i Emilsen Fisk. I mars i fjor fratrådte Tore Holand som daglig leder i Midt-Norsk Havbruk etter . Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen Fisk As, Rørvik. 884 liker dette. Det handler om stolthet, kunnskap og nærhet. Og god, sunn sjømat. Emilsen Fisk As er synonymt med kvalitet. Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

. Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen Fisk AS har besøksadresse Holmveien 94, 7900 Rørvik. Selskapet ble stiftet i 1989 og er registrert som AS under bransjen "Produksjon av matfisk, 

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen Fisk AS er en moderne fiske- oppdretts- og slakteribedrift. Vi sørger for at fisken holder den høyeste kvaliteten - fra havet til sluttbruker.. Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge

Emilsen fisk norge